Visum & Pas

Generelt

Venligst bemærk, at det er dit eget ansvar at have de nødvendigt pas, visum, transitvisum, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer, forsikringer og andre tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for at gennemføre rejsen. Vi anbefaler, at du indhenter den nødvendige information fra de relevante landes ambassader eller konsulater. Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside vejledninger for danske statsborgere, men vi anbefaler ikke udelukkende at bruge disse, da der kun er tale om vejledninger, der kan være behæftet med unøjagtigheder.

Pas

Alle rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas. Vær opmærksom på at dansk flygtningepas, fremmedpas og provisorisk pas ikke betragtes som almindelige pas. Har du et sådant pas, eller er du ikke dansk statsborger, skal du selv indhente information fra de relevante ambassader eller konsulater.

Børn

Vær opmærksom på at ifølge danske regler, skal børn have deres eget pas, men mindre de er blevet optaget i forældrenes eller andre voksnes pas før den 1. oktober 2004. Vær desuden opmærksom på at andre lande kan forlange, at børn har deres eget pas – check dette med de relevante ambassader, hvis dine børn ikke har eget pas. Rejser du med børn under 18 år, der ikke er dine egne (fx børnebørn eller skolekammerat), vær da opmærksom på at du skal have en notar til at vidne, at forældrene har givet deres samtykke til, at de rejser med dig.

Visum

Oplysninger på denne hjemmeside gælder kun for danske statsborgere og er udelukkende til vejledning. C&C Travel kan ikke holdes ansvarlig for rigtigheden af informationen.

       

Filippinerne

Danske statsborgere kan opholde sig max 30 dage (30 x 24 timer talt fra ankomsttidspunktet) i Filippinerne uden visum, såfremt passet er gyldigt 6 måneder efter den planlagte afrejse fra Filippinerne, og såfremt du kan fremvise en printet kopi af din hjemrejse billet.

Der er særlige regler for børn under 15 år, der rejser alene.

Skal du søge om visum, skal du senest en måned inden afrejsen indsende følgende til det filippinske konsulat:

  • Korrekt udfyldt visumansøgning (klik HER)
  • 1 stk. pasfoto
  • Pas med mindst 6 mdr.s gyldighed fra hjemkomsten til Danmark
  • Rejseplan fra C&C Travel
  • En returkuvert
  • Og indbetale gebyr  – se priserne her: www.filippinsk-konsulat.dk/visa.html

For mere information, kontakt venligst den filippinske ambassade.

Det Filippinske Konsulat

Jægersborg Allé 16, 2 th,
2920 Charlottenlund.

Tlf.: 2563 6711 Åbningstid: Mandag – fredag fra kl. 10.00 til 12.00

E-mail: philcon@philcon.dk
www.filippinsk-konsulat.dk

Print Friendly
1,206