Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vores plan for bæredygtig turisme læner sig op ad FN’s Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst. Her er målet at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst.

Når vi planlægger rejser, har vi derfor altid lokalområdet i tankerne. Vi vil skabe bæredygtig vækst – og vores rejser skal sikre jobs og indtægt til mennesker i de lande, vi sender gæster til.

Vores delmål er derfor at skabe arbejdspladser og fremme lokal kultur og produkter. Derudover har vi fokus på, at ressourcerne bliver brugt effektivt med fokus på klimaet.

 

Hvordan vil vi nå disse mål?

Det gør vi på to måder:

  • Vi har stort fokus på, at vores samarbejdspartnere også tænker bæredygtigt i form af at fremme bæredygtig økonomisk vækst i landet. En stor del af vores samarbejdspartnere, og de ture vi promoverer på destinationerne, er certificeret ud fra forskellige bæredygtighedsstandarder. Det er noget, vi arbejder kontinuerligt med, men det er svært at måle på.
  • Dér, hvor vi kan gøre den største indsats, er i udvælgelsen af vores hoteller! De fylder klart økonomisk mest i rejserne. Det er en svær proces! Bæredygtighed kan være mange ting! Og hvilke kriterier skal et hotel egentlig leve op til for, at vi kan brande det som ”bæredygtigt”?

Det er ikke sikkert, at vi nogensinde kommer 100% i mål, for vi kan altid gøre det bedre. Vi gør dog, hvad vi kan.

 

C&Cs model for bæredygtige overnatningssteder

Nu har vi søgt ekstern ekspertise for at lave den bedst mulige model for bæredygtige overnatningssteder.

Vi har to niveauer for, hvad vi godkender som ”bæredygtige hoteller” i C&C Travel:

 

  • Bæredygtige hoteller

Vi benytter kriterierne for bæredygtige hoteller fra det anerkendte analysebureau Sustainalize til at identificere hotellerne. På den måde kan vi genkende de hoteller, der oplyser, at de har taget bæredygtighedstiltag der lever op til Sustainalizes krav.

Kravene bygger på fem nøgleområder inden for bæredygtighed: affald, energi/Co2 reduktion, vandkonservering, støtte til lokalsamfund og beskyttelse af naturen. En stor del af vores hoteller lever op til disse krav, og du kan finde dem under tagget ”bæredygtigt”, når du filtrerer i vores hoteller på hjemmesiden.

 

  • Bæredygtige hoteller, der går skridtet videre

Sustainalizes model er bred og fokuserer meget på miljødelen af bæredygtighed. Derfor har vi også haft behov for at fremhæve de hoteller, der – efter vores mening – går endnu længere for at omstille sig den bæredygtige udvikling. For at synliggøre det for vores gæster har vi markeret dem med vores palmeblad og en grøn infoboks, der fortæller på hvilke områder, de er bæredygtige.

Vi har været mange processer igennem for at finde de rigtige kriterier for de hoteller, der går dét ekstra skridt. Ofte er det de store hotelkæder, der har styr på certifikater, skraldehåndtering mm., mens de små lokalt ejede hoteller måske ligger flere penge lokalt og har fokus på lokalområdet generelt.

Vi vurderer selv overnatningsstederne med fokus på, at hotellet skal være en gevinst for lokalsamfundet. Fx skal hotellet bidrage til lokal vækst, støtte lokale projekter, uddannelse i lokalområdet osv. Derudover kan det også have fokus på CO2-reduktion, naturbeskyttelse, genanvendelse af materialer, plastikreduktion osv.

I C&C Travel tror vi på, at lokal vækst skal komme først for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Derfor vil det altid komme først i vores valg af hoteller.

Vi har besluttet, at vi aktivt vil prøve at påvirke vores top 100 hoteller i retning af en positiv bæredygtig udvikling.

 

Hvor er vi i dag?

I 2023 lever 71% af vores gæsters overnatninger op til kriteriet #Bæredygtigt, når du filtrerer i vores hoteller.

I 2023 går 29% af nætterne på vores 100 mest benyttede overnatningssteder det ekstra skridt ift. bæredygtighed og lever derfor op til kravene for C&Cs palmeblad.

 

Hvor skal vi hen?

Vores mål er:

  • I 2025 er 9 ud af 10 af vores overnatninger markeret som #bæredygtige.
  • Af C&C’s top 100 hoteller er 4 ud af 5 hoteller gode nok til at få vores palmeblad.
  • Vi skal skabe forandring ved at påvirke vores mest benyttede hoteller.

Se vores bæredygtighedsrapport for, hvad vi opnåede af forandringer i 2023 her!

Lokal vækst - bæredygtig turisme
Lokal vækst - bæredygtig turisme
Lokal vækst - bæredygtig turisme
Lokal vækst - bæredygtig turisme
Lokal vækst - bæredygtig turisme
Abasan Family Guest House

Hvorfor rejse med os?