Thailand

Tur til rent drikkevandsprojekt

Gå tilbage

Tur til rent drikkevandsprojekt

Du besøger en af de skoler i Chiang Mai, der har fået installeret et vandrensningsanlæg med støtte fra C&C Hjælpeprogrammer. Mange skoler i Thailand har ikke rent drikkevand, og derfor er både elever og lærere ofte syge. Rent vand betyder lavere fravær og efter et stykke tid højere karaktergennemsnit. Skolerne er alle offentlig skoler, der ligger i fattige områder, har min. 150 elever, et engageret personale og en vandkvalitet, der inden projektets start var under 150 mg/liter (tds). Når du besøger skolen, får du en rundvisning og du må meget gerne teste vandkvaliteten og se, om det er til at drikke! 

Billeder

Rent drikkevandsprojekt
Rent drikkevandsprojekt