Betingelser

Betingelser for rejser med C&C Travel A/S
per 08. maj 2018

Rejsebureauet C&C Travel A/S (CVR nr. 12369603) har eksisteret siden 1988 og er registreret i Danmarks Rejsebureau Forening (nr. A0021) samt Rejsegarantifonden (nr. 1068).

C&C Travels motto er ’Rejser med et menneskeligt ansigt’. Dette har vi valgt, da vi mener det er vigtigt, at vi, når vi rejser ud i verden, møder de folk, der bor og lever i de lande, vi besøger. På vores rejser forsøger vi derfor at skabe muligheder for kontakt med lokale mennesker både i turistcentrene og små afsides steder. At møde andre mennesker og opleve andre lande, det er for os essensen i den gode rejse.

Alle rejseplaner og priser for rejser kan ses på vores hjemmeside, hvor hver rejse er beskrevet i detaljer. Alle rejser med C&C Travel A/S sker i henhold til følgende:

Særlige Betingelser for rejser med C&C Travel A/S:

Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget mellem C&C Travel og kunden består af de dokumenter, som C&C Travel har fremsendt til kunden per post og/eller e-mail (herunder rejseplan og de generelle betingelser) samt øvrige informationer på C&C Travels hjemmeside.

Information på hotellers og andre underleverandørers hjemmesider er IKKE del af aftalegrundlaget mellem C&C Travel og kunden, og C&C Travel kan ikke holdes ansvarlig for rigtigheden af oplysninger på disse hjemmesider.

Aftalen  er ikke bindende for hverken C&C Travel eller kunden, før depositum er rettidigt indbetalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden at have accepteret vilkårene i disse betingelser, de på rejseplanen/fakturaen anførte betingelser og de i rejsebeskrivelsen på C&C Travels hjemmesiden nævnte vilkår.

C&C Travel kan kun sælge rejser til myndige personer over 18 år.

Ved bestilling af rejsen
Ved bestilling af rejsen skal kunden oplyse alle rejsedeltageres fulde navne, som de står i deltagernes pas.

Pasnummer, nationalitet, fødselsdato og køn som angivet i passet skal også oplyses ved bestilling af rejsen. Gennemførelsen af visse dele af nogle rejser kan ikke gennemføres, hvis disse oplysninger ikke gives. Bemærk også at ved rejser til, via eller over USA skal disse oplysninger oplyses ved bestillingen af rejsen, ellers vil flyrejsen ikke kunne gennemføres.

I øvrigt er det kundens ansvar straks at kontrollere, at modtagne rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte. Kunden har pligt til omgående at informere C&C Travel om eventuelle fejl eller uoverensstemmelser.

C&C Travel har intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

Hvis kunden ved modtagelse af tilbuddet ser, at navnene ikke er korrekte, skal kunden med det samme meddele dette til C&C Travel.

Er et navn opgivet forkert af kunden, og vil en rettelse/ændring blive pålagt omkostninger af luftfartsselskaber eller andre leverandører, vil disse omkostninger plus et administrationsgebyr på 290 kr. blive opkrævet per navneændring.

Dog skal det bemærkes, at visse luftfartsselskaber ikke accepterer ændringer eller rettelser af navne, så snart billetten er reserveret (hvad enten den er udstedt eller ej). Det er derfor ikke altid muligt at lave rettelser/ændringer. I så tilfælde vil omkostningerne til en ny billet blive pålagt kunden.

Prisen omfatter
Rejsens pris er per person og omfatter samtlige de i rejsplanen og fakturaen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv. Herunder:

 • Eventuelle oversøiske rutefly (ikke charter) som angivet i den enkelte rejseplan samt alle europæiske lufthavnsskatter og afgifter og lufthavnsafgifter i lande uden for Europa, hvor det er muligt. Under hver rejse står der beskrevet, hvilket luftfartsselskab rejsen er baseret på. Kunden må dog være forberedt på, at rejser nu om dage ikke altid bliver gennemført af det flyselskab, som står på billetten (f.eks. kan en SAS billet til Bangkok indebære, at man flyver med Lufthansa fra København til Frankfurt og med Thai Airways mellem Frankfurt og Bangkok).
 • Eventuelle andre fly (indenrigs og oversøisk), som står anført i de enkelte rejseplaner.
 • Flybagage i henhold til flyselskabernes regler. Den tilladte mængde bagage varierer fra flyselskab til flyselskab. Vær opmærksom på, at nogle indenrigs flyselskaber tillader mindre bagage end de oversøiske, og at man så kun kan tage denne mindre mængde bagage med på disse fly.
 • Evt. transporter som anført i de enkelte rejseplaner.
 • Evt. udflugter og aktiviteter, der er anført i de enkelte rejseplaner.
 • Obligatorisk bidrag på 2 kr til Rejsegarantifonden ved køb af kun flybillet.
 • Evt. ophold i delt dobbeltværelse på de i rejseplanen anførte resorts eller hoteller. Rejsens pris baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse med mindre andet er anført i rejseplanen/fakturaen. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom.

Bestilles der værelser til 3 eller 4 voksne personer (triple eller quadruple), får man nogle gange 2 store senge som alle skal dele, nogen gange en seng til hver, og nogen gange 2 senge og opredninger til resten.

Børnepriser er baseret på, at børnene deler et dobbelt værelse med to fuldt betalende voksne. Børn får nogle gange rigtige senge  men nogen gange kun opredninger eller madrasser på gulvet.

Bemærk at for at have gyldighed skal aftaler om specifikke ydelser såsom særlige værelsestyper, beliggenhed, ’connecting doors’, måltider, tidlig check-in/sen check-out, særaftaler m.v. fremgå udtrykkeligt af ordrebekræftelsen eller på anden måde kan dokumenteres. Er dette ikke tilfældet, vil kunden ikke senere kunne påberåbe sig sådanne særaftaler.

For nogle rejser gælder det, at det er en forudsætning for deltagelse, at kunden har en forsikring for forsinket fremmøde. Har kunden ikke en sådan forsikring allerede, tillægges den derfor rejsen.

Prisen omfatter ikke
På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Følgende er heller ikke inkluderet i rejsens pris:

 • Udgifter til visum og andre tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige med mindre andet fremgår af fakturaen.
 • Udgifter til afbestillingsforsikring og rejseforsikring, herunder obligatoriske rejseforsikringer for indrejse til visse lande og gennemførelse af visse aktiviteter, med mindre de fremgår af fakturaen. 
 • Service charge der skal betales lokalt (fx på nogle hoteller i USA, på krydstogter mv).
 • Drikkepenge.
 • Øvrige mad- og drikkevarer med mindre andet fremgår af rejseplanen.
 • Udflugter og entréer hvis ikke andet er anført i rejseplanen.

Gebyr for individuel rejse
Hvis en kunde ønsker at ændre på vores udbudte rejser, opkræves der  et gebyr for at lave en individuel rejse. Gebyret bliver ikke opkrævet, hvis ændringen udelukkende er en forlængelse på 1 eller 2 dage (på samme hotel/resort eller på egen hånd). Bemærk at for Crazy Offers tages der altid gebyr ved selv den mindste ændring.

Gebyrerne er:

 • Koster rejsen under 15.000 kr. er gebyret 190 kr. per person.
 • Koster rejsen mellem 15.000 kr. og 25.000 kr. er gebyret 290 kr. per person.
 • Koster rejsen over 25.000 kr. er gebyret 390 kr. per person.

Gebyr for kun land arrangement
Hvis en kunde ønsker udelukkende at købe et land arrangement (altså en rejse uden oversøiske fly) opkræves der ud over gebyret for individuel rejse også et gebyr for 'kun land arrangement' på 290 kr.

Depositum & Restbetaling
Depositummet samt pris for evt. afbestillingsforsikring samt forsikring for forsinket fremmøde skal indbetales senest 7 dage efter modtagelse af tilbuddet. Depositummets størrelse afhænger af rejsens pris.

 • Rejser mellem 0 – 20.000 kr. per person = depositum 3.000 kr. per person,
 • Rejser mellem 20.001 og 30.000 kr. per person = depositum på 3.500 kr. per person,
 • Rejser mellem 30.001 og 40.000 kr. per person = depositum på 4.500 kr. per person,
 • Rejser mellem 40.001 og 50.000 kr. per person = depositum på 5.500 kr. per person,
 • Rejser over 50.000 = et individuelt fastsat depositum, som vil fremgå af tilbuddet.

I følgende tilfælde vil der dog blive opkrævet et forhøjet depositum, muligvis med en kortere varsel:

 • Når et luftfartsselskab (oversøiske og/eller indenrigs) kræver, at billetterne udstedes hurtigt efter bestilling.
 • Rejsen indeholder krydstogt eller et Inkatrail.
 • På grupperejser.

Restbeløbet skal normalt indbetales 60 dage før afrejsen med mindre nogle af ovenstående faktorer gør sig gældende. I tilfælde af at et luftfartsselskab eller andre leverandører ændrer sine regler for billetudstedelse, og en billet skal udstede tidligere end formodet, kan C&C Travel dog blive nødsaget til at opkræve en delbetaling på et tidligere tidspunkt til dækning af udgifterne i forbindelse med udstedelse af billetten.

Indbetaler kunden ikke til forfaldstidspunktet, har C&C Travel ret til at annullere rejsen og opkræve det beløb, kunden skulle have indbetalt, havde kunden annulleret rejsen 3 dage efter forfaldsdatoen.

Betaling
Betaling kan ske med:

 • Kreditkort via vores hjemmeside www.cctravel.dk/betaling, hvor der kan betales med kreditkort eller MobilePay.
  Såfremt betaling foretages med kreditkort udstedt udenfor EU samt American Express og Diners Club, forbeholder C&C Travel sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr, kreditkortselskaberne opkræver C&C Travel – jvf. "Lov om betalinger".
  Satserne for betalingskort er følgende:
 • Danske og EU kort:
  • Diners Club: 1,1% af købsbeløb, min. DKK 1,70
  • American Express: 3,75 % af købsbeløb, min. DKK 0,70
 • Kort udstedt udenfor EU:
  • Visa, American Express: 3,75 % af købsbeløb, min. DKK 1,95
  • MasterCard, Maestro, JCB Kort, Diners Club: 1,1 % af købsbeløb, min. DKK 1,95
 • Kontanter på et af vores kontorer. Der må maximum indbetales 50.000 DKK per faktura i kontanter grundet lovgivning om hvidvaskning.

Prisændringer
C&C Travel har efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelse af depositum) og frem til 20 dage før afrejsedagen ret til at forhøje prisen pga. ændringer i følgende:

 • Transportomkostninger (herunder brændstoftillæg på flybilletter og lign.). Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger brændstoftillægget på flybilletten med 900 kr., vil rejsen således komme til at koste 10.900 kr. og kunden vil blive opkrævet de resterende 900 kr.
 • Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser så som lufthavns-, havne-, landings-, og startafgifter, som har været indkalkuleret i billetprisen eller senere pålagt. Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger lufthavnsskatterne på flybilletten med 900 kr., vil rejsen således komme til at koste 10.900 kr. og kunden vil blive opkrævet de resterende 900 kr.
 • Valutakurser. Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. hvoraf der var udgifter på 1.000 USD og kursen steg fra 5 til 6, så ville de 1.000 USD stige fra at koste 5.000 kr. til 6.000 kr. og rejsen ville komme til at koste 11.000 kr. og kunden vil blive opkrævet de resterende 1.000 kr.

Såfremt prisændringerne medfører en stigning på mere end 10 % af rejsens oprindelige pris og meddelelse herom er givet til kunden senest 20 dage før afrejsen, kan kunden annullere rejsen uden omkostninger og få hele det betalte beløb refunderet.

Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger skatterne på flybilletten med 1.100 kr., vil rejsen således komme til at koste 11.100 kr. Kunden har her valget mellem at betale de yderligere omkostninger eller at annullere rejsen og få sine penge refunderet.

Stigninger, som sker senere end 20 dage før afrejsen, kan ikke medføre prisstigning for kunden.

C&C Travel er forpligtet til at sænke prisen på en rejse, såfremt de ovennævnte omkostninger sænkes.

Grupperejser – minimum antal deltagere
C&C Travel forbeholder sig retten til at annullere grupperejser pga. manglende tilslutning op til 45 dage før den planlagte afrejse. Såfremt C&C Travel ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Ændringer og Overdragelse
Ønsker kunden ændringer til rejsen, efter at der er indbetalt depositum, opkræves et gebyr på 290 kr. per person for ændringer af rejseplanen eller flyrejsen samt  evt. merpris for ændringer i hoteller, flyselskab osv.

Ønsker kunden at flytte hele rejsen fra en destination til en anden eller flytte hele rejsen tidsmæssigt betragtes dette som en afbestilling.

Rejser kan som udgangspunkt godt overdrages til en anden person, men dette begrænses af luftfartsselskabernes og andre underleverandørers regler vedrørende ændring af navne på flybilletter/busbilletter/togbilletter/andre ydelser. En del luftfartsselskaber og andre underleverandører tillader ikke ændring af navne efter bookingen er foretaget, og rejser/ydelser booket med disse selskaber/underleverandører kan derfor ikke overdrages.

Nogle flyselskaber/underleverandører tillader navneændring mod gebyr inden billetten/voucheren udstedes. Dette gebyr samt et administrationsgebyr på 290 kr. per person skal betales af kunden, hvis rejsen skal overdrages. Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem rejsen overdrages kan opfylde de nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen herunder pas-, visa-, og sundhedsmæssige krav. Kunden og den til hvem rejsen overdrages hæfter solidarisk for betaling af evt. restbeløb og omkostninger forbundet med overdragelsen.

Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler stærkt, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker hvis rejsen måtte aflyses under visse forudsætninger. C&C Travel tilbyder desværre ikke selv en afbestillingsforsikring, men vi kan være behjælpelige med at tegne en sådan hos Gouda. Bemærk at afbestillingsforsikringen skal købes og betales samtidigt med depositum indbetalingen.

Får du brug for at anvende forsikringen, skal afbestillingen af rejsen meddeles skriftligt til C&C Travel, og skaden anmeldes samt de nødvendige bilag indsende til Gouda (https://www.gouda.dk/privat/anmeld-skade).

Afbestilling
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 2, nr. 4.

Afbestillingen af rejsen skal meddeles skriftligt til C&C Travel, og der gælder følgende regler i tilfælde af afbestilling:

 • Ved afbestilling 60 eller flere dage før afrejsedagen mistes depositumbeløbet. Bemærk at nogle flyselskaber samt vore leverandører af krydstogter og Inkatrail har særlige afbestillingsregler, som betyder, at det ikke er muligt at afbestille disse. Derfor opkræves et forhøjet depositum/delbetaling til dækning af disse udgifter, og dette højere beløb refunderes ikke i tilfælde af annullering.
 • Sker afbestilling mindre end 60 men mere end 30 dage før afrejsedagen, mistes 50% af rejsens pris (er der betalt forhøjet depositum/delbetaling på rejsen, og udgør dette mere end 50% af rejsens pris, mistes dette højere beløb)
 • Sker afbestilling 30 eller færre dage før afrejsedagen, mistes hele rejsens pris.

Afbestilling af nogle rejsedeltagere
Er det ikke alle rejsedeltagere, der afbestiller en rejse, vil afbestillingsbetingelserne træde i kraft iht. den/dem der afbestiller, og rejsen vil blive tilpasset det nye antal deltagere. Der kan derfor forekomme yderligere omkostninger for de resterende rejsende fx i forhold til betaling af fælles transporter eller ændrede værelseskategorier.

Afbestilling af rejser købt med tilgodebevis eller vinderbevis
Vær opmærksom på, at der kan være specielle regler for rejser købt med tilgodebevis eller vinderbevis. Reglerne vil fremgå af tilgodebeviset/vinderbeviset.

Afbestilling i tilfælde af krig mv.
Kunden kan vederlagsfrit afbestille sin rejse, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før afrejsedatoen, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed deraf forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillende begivenheder – med mindre disse var kendt ved rejsens bestilling. Hvornår sådanne situationer er aktuelle vil oftest blive vurderet på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Er rejsen en rundrejse, gælder afbestillingsretten kun for den del af rundrejsen, der går til det påvirkede område, med mindre denne udgør en væsentlig del af rejsen. 

Rejseforsikringer
Man bør altid have virkelig gode forsikringer, når man rejser. På mange af vores destinationer har hoteller, transportselskaber, skibe osv. ingen ansvarsforsikringer. Vi anbefaler derfor på det stærkeste, at man tegner en god rejseforsikring.

Forsikringen bør dække i hvert fald al behandling ved sygdom, hjemtransport og "for sent fremmøde", som i visse tilfælde dækker udgifter, som opstår i forbindelse med, at man ikke når et fly/skib/bus/tog. Det er kundens eget ansvar at være bekendt med forsikringsselskabets gældende betingelser For nogle rejser gælder det, at det er en forudsætning for deltagelse, at kunden har en forsikring for forsinket fremmøde. Har kunden ikke en sådan forsikring allerede, tillægges den derfor rejsen.

Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring ikke nødvendigvis dækker for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen og for visse ulykker (f.eks. i forbindelse med brug af vandscooter m.v.). Derfor anbefales det på det stærkeste, at man undersøger om man lokalt kan tegne en forsikring for dette.

C&C Travel er gerne behjælpelig med tegning af rejseforsikringer hos Gouda – dog kun for personer, der er dækket af den danske sygesikring. Der findes flere forskellige rejseforsikringer afhængig af rejsens længde, de rejsendes alder mv.

Betingelserne for de forskellige forsikringer kan ses her: www.gouda.dk/privat/rejseforsikring

Pas, visum, transitvisum, legitimationsbeviser og vaccinationer
Det er kundens eget ansvar at sørge for pas (som regel med min. 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning), visum, transitvisum forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen. Vi anbefaler, at kunden  indhenter den nødvendige information fra de relevante landes ambassader eller konsulater. Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside: www.um.dk vejledninger for danske statsborgere, men vi anbefaler ikke udelukkende at bruge disse, da der kun er tale om vejledninger, der kan være behæftet med unøjagtigheder. Vi oplyser på vores hjemmeside om reglerne for danske statsborgere (med fuldt dansk pas), men igen er disse kun vejledende.

Der er en lang række ekstra krav for rejser til, via og over USA samt Canada, fx ESTA eTA og APIS. Det er kundens eget ansvar at sørge for dette.

Nogle lande har specielle regler hvis man rejser med børn, der ikke er ens egne, eller hvis barnet kun rejser med en af sine forældre. Det er kundens eget ansvar at kontakte de relevante ambassader/konsulater og få oplyst de relevante bestemmelser. Vær opmærksom på, at der også kan være regler i forbindelse med hjemrejsen til Danmark.

Børn under 18 år, der rejse alene, skal forevise til C&C Travel en skriftlig erklæring fra forældre (eller anden myndighedsholder), at de tillader barnet at rejse med C&C Travel.

Afgangs – og check in tider
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid LOKALTIDER. BEMÆRK at mange indenrigsbilletter og billetter mellem landene i Asien, Sydamerika osv. bookes af vores lokale kontorer og agenter. Derfor kan der forekomme mindre forskelle mellem de afgangstider, der er anført på rejseplanen, og de faktiske afgangstider. Desuden kan der efter billetudstedelse forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Derfor skal kunden oplyse til C&C Travel et telefonnummer og en e-mail, således at C&C Travel kan kontakte kunden også efter afrejsen.

Det er kundens eget ansvar at møde rettidigt til afrejse fra de forskellige destinationer og foretage alle check-in procedurer som anvist. Kommer kunden for sent, skal vores lokale kontor eller agent, luftfartsselskabet og forsikringsselskab kontaktes. Kunden kan IKKE selv købe en anden billet, indlogerer sig på et hotel eller påtage sig andre udgifter og regne med at C&C Travel betaler. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring som dækker forsinket fremmøde.

Flybilletter
Alle oversøiske flybilletter er E-tickets. Dvs. at man blot får tilsendt et almindeligt stykke A4 papir med sit navn og flystrækningerne på, som benyttes til at checke ind.

Indeholder rejsen flyrejser med lokale flyselskaber i/mellem destinationslande, kan det forekomme, at man kun får udleveret én E-ticket, som gælder for alle rejsedeltagere, selvom der kun fremgår ét navn på billetten.

Oversøiske flybilletter tilsendes ca. 14 dage før afrejsen, indenrigsflybilletter udleveres som regel på destinationen af vores kontor/agent.

Flytiderne i rejseplanen er kun vejledende, og C&C Travel er ikke ansvarlig, hvis flyselskaber ændrer i rejseplanen herunder tider, terminaler og gatenumre.

Flypassagerers rettigheder i EU
Den Europæiske Union (EU) har i 2004 styrket flypassagerer rettigheder på alle afgange fra lufthavne i EU og på afgange med EU-luftfartsselskaber til en lufthavn i EU. Rettighederne består af bistand og kompensation ved boarding afvisning, forsinkelser og aflysninger. Du kan læse mere i folderen, som kan downloades i PDF-format: www.travelassoc.dk/808/flypassagerers-rettigheder

Brug af flybilletter & hotelophold
Kunden skal være opmærksom på, at ALLE strækninger på en flybillet skal bruges, ellers bliver hele billetten ugyldig. Har man fx en returbillet København-Amsterdam-Manila, SKAL man stå på flyet i København, ellers annullerer flyselskabet ALLE de efterfølgende strækninger OGSÅ returbilletten. I tilfælde af at kunden ikke overholder dette, refunderer hverken flyselskab eller C&C Travel billetten.

Samme princip kan i nogle tilfælde gøre sig gældende for hotelophold. Altså, ankommer du til et hotel en dag senere end det bestilte ophold, kan du risikere, at hele opholdet er blevet annulleret.

Genbekræftelse af flybilletter
Det er ikke nødvendigt at genbekræfte normale turistklasse flybilletter. Den reserverede plads er sikret. MEN på rejser til Sydamerika anbefales det altid, at man tjekker afgangstidspunkterne med flyselskabet, da disse ofte ændres med kort varsel.

Bonuspoint for flyrejser
De fleste luftfartsselskaber har en form for bonusordning, således at man på hver flyvning optjener et antal point, der senere vil kunne omsættes til nye flyvninger. Det er kundens eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Vi anbefaler, at man tager kopier af billetterne inden afrejse og gemmer boardingpasses - så kan man efter hjemkomsten henvende sig til luftfartsselskabet og få efterregistreret bonuspointene, hvis de af en eller anden grund ikke er blevet tilskrevet under rejsen. C&C Travel kan IKKE være behjælpelig med at booke flybilletter for optjente bonuspoints, da skal kunden kontakte det relevante flyselskab direkte.

Flyselskaber
Flyselskaber C&C Travel bruger altid gode flyselskaber. Dog skal vi gøre opmærksomme på, at ICAO (International Civil Aviation Organisation) har nægtet landingstilladelse i Europa til de fleste flyselskaber fra Indonesien. ICAO har en række retningslinjer for, hvor dan de mener, flyselskaber bør operere sikkerhedsmæssigt samt for hvordan, alle landes regeringer skal kontrollere, at disse retningslinjer bliver overholdt. I nogle tilfælde bedømmer ICAO, at de nationale kontrolprocedurer ikke er tilstrækkeligt udarbejdede, og i sådanne tilfælde vælger ICAO at inkludere alle eller nogle af det pågældende lands flyselskaber på listen. Dette er tilfældet i Indonesien. Dog er følgende flyselskaber godkendt: Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air og Batik Air.

Luftfartsselskabernes ansvar
Alle flyrejser sker på de vilkår og ansvarsbegrænsninger, der er fastsat af luftfartsselskaberne, og som normalt fremgår af flybilletten og af luftfartsselskabernes Conditions of Carriage (sidstnævnte kan indhentes fra de respektive luftfartsselskaber).

HUSK at der ved eventuelle mangler ved flyrejsen SKAL indhentes en PIR rapport fra luftfartsselskabets personale i lufthavnen, for at luftfartsselskabet vil modtage en efterfølgende anmodning om kompensation.

C&C Travel er alene formidler af kundens flybilletter, og optræder derfor som agent for luftfartsselskaberne. C&C Travel sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af flyselskabet. Det er således flyselskabet, der er kundens aftale partner, og det er flyselskabet, der er ansvarlige for at levere den købte transportydelse. Dette betyder, at det alene er luftfartsselskabet(erne) som er ansvarlig(e) for den korrekte gennemførelse af transporten af kunden til deres endelige destination. C&C Travel er således ikke ansvarlige for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

C&C Travels ansvar
C&C Travel har hos Gouda tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring til dækning af blandt andet C&C Travels ansvar i medfør af lov om pakkerejser.

C&C Travel har intet ansvar for aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er en følge af kundens egne forhold eller af omstændigheder opstået ved uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder, der ikke med passende omhyggelighed kunne have været undgået eller afbødet.

C&C Travel har intet ansvar for tilslutningsrejser eller andre produkter (fx udflugter) købt selvstændigt af kunden hos andre leverandører.

C&C Travels ansvar er desuden begrænset til luftfartsselskabers ansvar ifølge Athen-  Warszawa- og Montreal Konventionerne samt EU Forordning 889/2002.

Kundens generelle ansvar

Kunden er forpligtet til:

 • At give de fornødne og korrekte oplysninger til C&C Travel. C&C Travel har intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.
 • At kontrollere at det tilsendte materiale er korrekt og i overensstemmelse med det aftalte.
 • At sørge for gyldigt pas med nødvendig tidsmæssig gyldighed (som regel 6 måneder efter hjemkomst) og de nødvendige visa, transitvisa, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen (dette gælder også for eventuelle børn). Bemærk at det navn, der står i passet, skal svare til det navn, der står i CPR-registret. Flybilletter og evt. visa skal også udstedes i det navn, der står i passet.
 • At møde rettidigt til afrejse fra de forskellige destinationer og foretage alle check-in procedurer som anvist. Generelt betyder dette, at man skal møde i lufthavnen min. 2 timer før en flyafgang (ved rejser til USA og i Indien dog 3 timer), men det er altid en god ide selv at tjekke dette, da variationer kan forekomme. Skulle kunden i lufthavnen forudse, at check-in ikke kan blive afsluttet i tide, skal kunden gøre opmærksomhed på sig selv i køen.
 • At løbende holde sig orienteret om evt. ændringer i afgangssteder og -tider helt frem til afrejsen, fx ved at chekke for beskeder på hotellet og i lufthavne at holde øje med skærme eller spørge informationspersonale, da terminaler og gates kan ændres med øjebliks varsel. Ved tidsændringer/aflyst fly kan C&C Travel sende information om den nye afrejsetid til den e-mailadresse, der er angivet i bookingen, så kunden skal oplyse en e-mailadresse, hvorpå kunden kan træffes under rejsen.
 • At rette sig efter ordensreglementer og anvisninger fra personale på destinationerne og under transporter. Grove overtrædelser kan medføre, at kunden bliver bortvist fra videre deltagelse i rejsen og således selv må sørge for at hjemtransport og afholde udgifter herfor. Kunden vil ikke være berettiget til tilbagebetaling eller kompensation.
 • At oplyse et mobil telefonnummer hvorpå kunden kan træffes under rejsen.
 • At kontakte C&C Travel i tilfælde af, at der opstår mangler/uforudsete udgifter, som kunden ønsker refunderet af C&C Travel.

Vejret
Det er kundens eget ansvar at undersøge vejrforholdene på rejsedestinationerne. Der står vejledende information på vore hjemmesider, men C&C Travel kan naturligvis ikke stå inde for, at de på rejseplanerne anførte vejrforhold holder stik. Nogle af C&C Travels rejsedestinationer ligger i troperne, hvor der både i og uden for regntiden kan forekomme kraftige regnskyl og et par gange om året tyfoner. Dette kan betyde, at man kommer til at tilbringe nogle dage indendørs, og ikke som man havde håbet på stranden eller på udflugter. C&C Travel giver ingen kompensation for rejser, som er negativt påvirket af vejret.

Handel med truede dyr/planter
Vi henleder opmærksomheden på, at der i henhold til blandt andet Washington Konventionen og EU-regler er strenge restriktioner omkring international handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Blandt de varer, man skal være særligt - men ikke kun - på vagt overfor, er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt planter og levende dyr.

Privatlivspolitik
For C&C Travel er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I vores privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, hos C&C Travel, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. Vores privatlivspolitik findes her samt på vores hjemmeside.side.

Reklamation

Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte C&C Travels agent på stedet.  Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte C&C Travel i Danmark på (+45) 3315 3322. Uden for åbningstiden kan der ringes til Luca på:

Tlf.: +45 3144 4898 (modtager ikke SMS)

Udgifter, som kunden selv har betalt kan ikke med sikkerhed refunderes med mindre de på forhånd er blevet godkendt af C&C Travel i Danmark. Evt. krav skal fremsendes til C&C Travel uden unødigt ophold efter hjemkomsten. Undlader kunden at reklamere på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister kunden rettet til efterfølgende at kræve kompensation eller erstatning for manglen.

Såfremt kunden har et ønske at kontakte et klagenævn, skal kunden hvis denne har købt en pakkerejse kontakte:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Tlf: 45 46 11 00

Har kunden udelukkende købt en flybillet, skal kunden kontakte:

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telf: 4171 5000

Lovvalg og værneting
Dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for C&C Travel. Alle søgsmål mod C&C Travel, der ikke kan afgøres af Pakkerejseankenævnet/ Forbrugerklagenævnet, skal anlægges ved dansk domstol.

God rejse!