C&C Travels betingelser

Almindelige betingelser for rejser med C&C Travel A/S per 4. marts 2021.

Rejsebureauet C&C Travel A/S (CVR nr. 12369603) har eksisteret siden 1988 og er registreret i Danmarks Rejsebureau Forening (nr. A0021) samt Rejsegarantifonden (nr. 1068).

C&C Travels vision er at skabe rejser med et menneskeligt ansigt og derved større forståelse for forskellighed. Vi tror helt grundlæggende på, at det er godt at rejse ud og møde verden. Vi tror på, at når mennesker mødes, bidrager det til en større forståelse som bygger bro mellem forskelligheder. Vi vil derfor skabe rejser med et menneskeligt ansigt.

Disse betingelser regulerer aftaleforholdet mellem C&C Travel og den rejsende, der køber en pakkerejse hos C&C Travel. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Bemærk også, at den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Disse rettigheder fremgår af bilag A, der følger efter disse betingelser.

 

1.Aftaleindgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og C&C Travel er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Aftalen er ikke bindende for hverken C&C Travel eller den rejsende, før depositum er rettidigt indbetalt. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er C&C Travel ikke længere bundet af tilbuddet.

Med indbetaling af depositum bekræfter den rejsende at have accepteret vilkårene i disse almindelige betingelser (der er blevet tilsendt sammen med tilbuddet), de på rejseplanen/fakturaen anførte særlige betingelser samt de vilkår, der fremgår af de praktiske informationer på C&C Travels hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

Aftalen mellem C&C Travel og den rejsende består af de dokumenter, som C&C Travel har fremsendt til den rejsende per post og/eller e-mail eller udleveret til denne fysisk (herunder rejseplan, faktura og de generelle betingelser) i forbindelse med afgivelse af tilbuddet samt de praktiske informationer på C&C Travels hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

C&C Travel henviser nogle steder til hoteller og andre leverandørers egne hjemmesider, men indholdet af disse sider er uden for C&C Travels kontrol. C&C Travel kan kun holdes ansvarlige for de beskrivelser og informationer, der indgår i C&C Travels dokumenter og egen hjemmeside.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af tilbuddet at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for C&C Travel, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

1.2 Rejsedokumenter

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og C&C Travel foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at C&C Travel kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af rejsedokumenterne at gennemgå disse og straks reagere over for C&C Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte (se tillige afsnit 8).

Billetter og andre nødvedige dokumenter tilsendes ca. en måned før afrejsen

 

2. Pris og betaling

2.1 Prisen inkluderer
Rejsens pris omfatter samtlige de i rejseplanen og på fakturaen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos C&C Travel.

For nogle rejser gælder det, at der inkluderes en forsikring for forsinket fremmøde i rejsetilbuddet. Dette vil fremgå af fakturaen.

Bemærk at for at have gyldighed skal aftaler om specifikke ydelser såsom særlige værelsestyper, beliggenhed, ’connecting doors’, måltider, tidlig check-in/sen check-out  m.v. fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne eller på anden måde kunne dokumenteres. Er dette ikke tilfældet, vil den rejsende ikke senere kunne påberåbe sig sådanne særaftaler.

Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Rejsens pris er per person og baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse med mindre andet er anført i rejsedokumenterne. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker inden aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes annullering af rejsen.

Bestilles der værelser til 3 eller 4 voksne personer (triple eller quadruple), får man nogle gange 2 store senge som alle skal dele, nogen gange en seng til hver, og nogen gange 2 senge og opredninger til resten.

Børnepriser er baseret på, at børnene deler et dobbelt værelse med to fuldt betalende voksne. Børn får nogle gange rigtige senge men nogen gange kun opredninger eller madrasser på gulvet.

 

2.2 Prisen inkluderer ikke

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer, afgifter og service charges, som det ikke er muligt at opkræve på forhånd, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler (fx obligatorisk service charge på hoteller, havneafgifter mv). Disse er ikke inkluderet i rejsens pris men skal betales af den rejsende på stedet. Evt. sådanne opkrævninger vil fremgå af rejsedokumenterne.

Evt. opkrævninger der er relateret til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen, vil ikke fremgå af rejsedokumenterne og skal betales af den rejsende.

Følgende er heller ikke inkluderet i rejsens pris:

 • Udgifter til visum og andre tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige med mindre andet fremgår af fakturaen.
 • Udgifter til afbestillingsforsikring og rejseforsikring, herunder obligatoriske rejseforsikringer for indrejse til visse lande og gennemførelse af visse aktiviteter, med mindre disse fremgår af fakturaen.
 • Forplejning der ikke fremgår af rejseplanen.
 • Udflugter og entréer der ikke er anført i rejseplanen.

 

2.3 Gebyrer

Gebyr for individuel rejse

Hvis en rejsende ønsker at ændre på en af de på C&C Travels hjemmeside udbudte rejser, opkræves der  et gebyr for at lave en individuel rejse. Gebyret bliver ikke opkrævet, hvis ændringen udelukkende er en forlængelse på 1 eller 2 dage (på samme hotel/resort eller på egen hånd). Bemærk at for Crazy Offers tages der altid gebyr ved selv den mindste ændring.

Gebyrerne er:

 • Koster rejsen under 15.000 kr. er gebyret 190 kr. per person.
 • Koster rejsen mellem 15.000 kr. og 25.000 kr. er gebyret 290 kr. per person.
 • Koster rejsen over 25.000 kr. er gebyret 390 kr. per person.

Gebyr for kun land arrangement

Hvis en rejsende ønsker udelukkende at købe et land arrangement (altså en rejse uden oversøiske fly) opkræves der ud over gebyret for individuel rejse også et gebyr for ‘kun land arrangement’ på 290 kr.

 

2.4 Depositum & Restbetaling

Depositummet samt pris for evt. afbestillingsforsikring og forsikring for forsinket fremmøde skal indbetales senest 7 dage efter modtagelse af tilbuddet (datoen vil fremgå af tilsendte faktura). Depositummets størrelse afhænger af rejsens pris.

 • Rejser mellem 0 – 20.000 kr. per person = depositum 3.000 kr. per person,
 • Rejser mellem 20.001 og 30.000 kr. per person = depositum på 3.500 kr. per person,
 • Rejser mellem 30.001 og 40.000 kr. per person = depositum på 4.500 kr. per person,
 • Rejser mellem 40.001 og 50.000 kr. per person = depositum på 5.500 kr. per person,
 • Rejser over 50.000 = et individuelt fastsat depositum, som vil fremgå af tilbuddet.

I nogle tilfælde vil der blive opkrævet et forhøjet depositum muligvis med en kortere varsel og/eller en yderlig delbetaling. Dette kan fx være:

 • Når et luftfartsselskab kræver, at billetterne udstedes hurtigt efter bestilling.
 • Når et hotel, udflugtsudbyder eller anden leverandør såsom fx udbydere af krydstogter og inkatrailsture kræver betaling ved bestilling.
 • På grupperejser.

Restbeløbet skal normalt indbetales 60 dage før afrejsen med mindre nogle af de ovenstående faktorer gør sig gældende.

Betalingsbetingelserne vil fremgå af det tilsendte tilbud.

Indbetaler den rejsende ikke til forfaldstidspunktet, har C&C Travel ret til at annullere rejsen og ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter afbestillingsreglerne, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

2.5 Betaling
Den rejsende kan betale på følgende måder:

Kreditkort

Rejsen kan betales via C&C Travel hjemmeside, hvor der kan betales med Dankort, Visa og Mastercard.

Såfremt betaling foretages med kreditkort udstedt udenfor EU samt firmakort, forbeholder C&C Travel sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr, kreditkortselskaberne opkræver C&C Travel – jvf. “Lov om betalinger”.

Indbetalingskort
Rejsen kan betales med det til den rejsende fremsendte indbetalingskort.

Kontanter
Rejsen kan også betales med kontanter på et af vores kontorer. Der må maximum indbetales 14.999 DKK per rejse i kontanter grundet lovgivning om hvidvaskning.

 

2.6 Prisændringer

C&C Travel har efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelse af depositum) og senest 20 dage før afrejsedagen ret til at forhøje prisen pga. ændringer i følgende:

 1. Transportomkostninger som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder
 2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser så som lufthavns-, havne-, landings-, og startafgifter, som har været indkalkuleret i billetprisen eller senere pålagt.
 3. Valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt prisÆndringBeregningNy pris
3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

Samme fald i brændstoftillæg

200 DKK + 50 DKK

 

200 DKK – 50 DKK

3050 DKK

 

2950 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

Samme fald i skatter og afgifter

500 DKK + 100 DKK

 

500 DKK – 100 DKK

3100 DKK

 

2900 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00

Kursændring:

3.0 til 3.1

3.0 til 2.9

(3000 DKK / 3.00)*3.1

 

(3000 DKK / 3.00)*2.9

3100 DKK

 

2900 DKK

Såfremt prisændringerne medfører en stigning på mere end 8 % af rejsens oprindelige pris, kan den rejsende annullere rejsen uden omkostninger og få hele det indbetalte beløb refunderet.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. C&C Travel har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

 

3. Ændringer

C&C Travel er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen, men såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen efter aftales indgåelse (efter indbetaling af depositum), skal denne kontakte C&C Travel hurtigst muligt.

Hvis det er muligt for C&C Travel at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de evt. ekstraudgifter, som ændringerne medfører, samt betale et gebyr på 290 kr. per person.

Ønsker den rejsende at flytte hele rejsen fra en destination til en anden eller flytte hele rejsen tidsmæssigt betragtes dette som en afbestilling.

Ønsker den rejsende at foretage ændringer, som C&C Travel ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling og en ny bestilling.

C&C Travel er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis C&C Travel inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

 

4. Overdragelse

Rejsen kan som udgangspunkt godt overdrages til en anden person, senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse imod et administrationsgebyr på 290 kr. per person samt eventuelle omkostninger, C&C Travel måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen.

Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem rejsen overdrages kan opfylder de af C&C Travel, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Det samme gælder for en række andre rejseydelser såsom krydstogter, inkatrailture mv. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes overdraget efter bestilling.

I nogle tilfælde tillader flyselskaber og andre underleverandører navneændring imod et gebyr, og dette gebyr skal betales af den rejsende, hvis rejsen skal overdrages.

 

5. Afbestilling

5.1 Afbestillingsforsikring

C&C Travel anbefaler stærkt, at den rejsende tegner en afbestillingsforsikring, der dækker hvis rejsen måtte aflyses under visse forudsætninger. C&C Travel kan være behjælpelige med at tegne en sådan hos Gouda.

Se betingelserne her: https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsforsikring

Bemærk at afbestillingsforsikringen og forsikring for forsinket fremmøde skal købes og betales samtidigt med depositum indbetalingen.

Får den rejsende brug for at anvende forsikringen, skal afbestillingen af rejsen meddeles skriftligt til C&C Travel, og skaden anmeldes samt de nødvendige bilag indsende til Gouda (https://www.gouda.dk/privat/anmeld-skade).

C&C Travel er forsikringsformidler for afbestillings- og rejseforsikringer fra Gouda, og vi er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder, der opfylder betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Der er tale om et offentligt register, og den rejsende kan rette henvendelse til Finanstilsynet for at kontrollere, om rejsearrangøren er opført i det pågældende register.

 

5.2 Afbestillingsregler
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående afbestillingsvilkår:

 • Ved afbestilling 60 eller flere dage før afrejsedagen mistes det beløb, der er betalt i depositum (evt. forhøjet) samt eventuelle delbetalinger, der er pålagt i dette tidsrum.
 • Sker afbestilling mindre end 60 men mere end 30 dage før afrejsedagen, mistes 50% af rejsens pris (er der forhøjet depositum/delbetaling i dette tidsrum, og udgør dette tilsammen mere end 50% af rejsens pris, mistes dette højere beløb).
 • Sker afbestilling 30 eller færre dage før afrejsedagen, mistes hele rejsens pris.

Afbestilling af nogle rejsedeltagere
Er det ikke alle rejsedeltagere, der afbestiller en rejse, vil afbestillingsbetingelserne træde i kraft iht. den/dem der afbestiller, og rejsen vil blive tilpasset det nye antal deltagere. Der kan derfor forekomme yderligere omkostninger for de resterende rejsende fx i forhold til betaling af fælles transporter eller ændrede værelseskategorier.

Afbestilling af rejser købt med tilgodebevis eller vinderbevis

Vær opmærksom på, at der kan være specielle regler for rejser købt med tilgodebevis eller vinderbevis. Reglerne vil fremgå af tilgodebeviset/vinderbeviset.

Afbestilling i tilfælde af krig mv.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille rejsen inden dennes begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra C&C Travel.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 5.2.

 

6. Opsigelse af aftalen

6.1 Grupperejser – minimum antal deltagere

C&C Travel forbeholder sig retten til at annullere grupperejser pga. manglende tilslutning op til 20 dage før den planlagte afrejse (for rejser over 6 dages varighed). Såfremt C&C Travel ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens den rejsende herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet, hvor mange deltagerere, der minimum skal være førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

 

6.2 Opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

C&C Travel kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis C&C Travel er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og C&C Travel underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

 

7. Rejseforsikringer

Den rejsende bør altid have en virkelig god rejseforsikringer. På mange af C&C Travel destinationer har hoteller, transportselskaber, skibe osv. ingen ansvarsforsikringer. C&C Travel anbefaler derfor på det stærkeste, at den rejsende tegner en god rejseforsikring.

Forsikringen bør dække i hvert fald al behandling ved sygdom, hjemtransport og “for sent fremmøde”, som i visse tilfælde dækker udgifter, som opstår i forbindelse med, at man ikke når et fly/skib/bus/tog. Det er den rejsendes eget ansvar at være bekendt med forsikringsselskabets gældende betingelser

Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring nogle gange kræver forhåndsgodkendelse fx pga. alder eller andre forhold, og at den ikke nødvendigvis dækker for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen eller for visse ulykker (f.eks. i forbindelse med brug af vandscooter m.v.). Derfor anbefales det på det stærkeste, at den rejsende undersøger, om det er muligt lokalt at tegne en forsikring for sidstnævnte.

C&C Travel er gerne behjælpelig med tegning af rejseforsikringer hos Gouda – dog kun for personer, der er dækket af den danske sygesikring. Der findes flere forskellige rejseforsikringer afhængig af rejsens længde, de rejsendes alder mv.

Betingelserne for de forskellige forsikringer kan ses her:

www.gouda.dk/privat/rejseforsikring

C&C Travel er forsikringsformidler for afbestillings- og rejseforsikringer fra Gouda, og vi er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder, der opfylder betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Der er tale om et offentligt register, og den rejsende kan rette henvendelse til Finanstilsynet for at kontrollere, om rejsearrangøren er opført i det pågældende register.

 

8. Den rejsendes generelle pligter

8.1. Tilbud/rejsedokumenter
Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte tilbud/rejsedokumenter og straks reagere over for C&C Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

8.2 Pas, visum, transitvisum, legitimationsbeviser, vaccinationer mv.

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for pas (som regel med min. 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning), Bemærk at det navn, der står i passet, skal svare til det navn, der står i CPR-registret.

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for evt. visum, transitvisum, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer, der kræves for at få indrejse. og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen. Dette gælder også de indrejsekrav, der er relateret til Corona både på udrejsen og ved indrejse til Danmark ved afsluttet rejse. Manglende opfyldelse af disse krav giver ikke ret til gebyrfri afbestilling af rejsen.

C&C Travel oplyser om de sædvanlige pas og indrejse regler, der findes på destinationerne for danske statsborgere (med fuldt dansk pas dvs ikke provisorisk/flygtningepas/mv). Dette fremgår af det tilsendte materiale og C&C Travels hjemmeside, som der henvises til i materialet.

Rejsende med dobbelt statsborgerskab eller ikke dansk pas, skal meddele dette til C&C Travel ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

Nogle lande har specielle regler hvis man rejser med børn, der ikke er ens egne, eller hvis barnet kun rejser med en af sine forældre. Dette skal meddeles til C&C Travel ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

Vær opmærksom på, at der også kan være regler i forbindelse med hjemrejsen til Danmark.

Rejsende hvis egne forhold kan have indvirkning på indrejsekrav, skal meddele dette til C&C Travel ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

Vi anbefaler, at den rejsende  indhenter den nødvendige information fra de relevante landes ambassader eller konsulater. Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside: www.um.dk vejledninger for danske statsborgere, men vi anbefaler ikke udelukkende at bruge disse, da der kun er tale om vejledninger, der kan være behæftet med unøjagtigheder.

Den rejsende er forpligtet til at give de fornødne og korrekte oplysninger til C&C Travel. C&C Travel har intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

Børn under 18 år, der rejse alene, skal forevise til C&C Travel en skriftlig erklæring fra forældre (eller anden myndighedsholder), at de tillader barnet at rejse med C&C Travel.

 

8.3 Bevægelseshæmmede personer

Den rejsende kan før aftalens indgåelse anmode C&C Travel om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver C&C Travel alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

 

8.4 Navne

Den rejsende er ansvarlig for, at oplyse det fulde navn, som det fremgår af den rejsendes pas og med korrekt angivelse af for- og efternavne.

Bliver den rejsende ved modtagelse af tilbuddet eller på et senere tidspunkt opmærksom på uoverensstemmelser mellem navnene i rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til C&C Travel.

Beror uoverensstemmelsen på forkerte oplysninger afgivet af den rejsende eller dennes egne forhold, vil udgifter forbundet med ændring af navn afholdes af den rejsende. Der vil udover de faktiske udgifter blive opkrævet administrationsgebyr på 290 kr. per navneændring. Dog skal det bemærkes, at visse luftfartsselskaber og andre leverandører ikke accepterer ændringer eller rettelser af navne, så snart billetten er reserveret (hvad enten den er udstedt eller ej). Det er derfor ikke altid muligt at lave rettelser/ændringer. I så tilfælde kan C&C Travel ikke holdes ansvarlig og omkostningerne til en ny billet vil blive pålagt den rejsende.

 

8.5 Pasoplysninger

For nogle rejser kræves det at den rejsende oplyser pasnummer, nationalitet, fødselsdato og køn som angivet i passet og for andre rejser er det påkrævet, at den rejsende indsender kopi af sit pas. Det er den rejsendens ansvar at gøre dette rettidigt og korrekt. C&C Travel kan ikke holdes ansvarlig for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

 

8.6 Rettidigt fremmøde

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid LOKALTIDER.

Det er den rejsendes eget ansvar at møde rettidigt til afrejse fra de forskellige destinationer og foretage alle check-in procedurer som anvist. Generelt betyder dette, at man skal møde i lufthavnen min. 2 timer før en flyafgang (ved rejser til USA og i Indien dog 3 timer), men det anbefales selv at tjekke dette, da variationer kan forekomme. Skulle den rejsende i lufthavnen forudse, at check-in ikke kan blive afsluttet i tide, skal den rejsende gøre opmærksomhed på sig selv i køen.

Der kan forekomme ændringer i afgangssteder og -tider. Derfor skal den rejsende løbende holde sig orienteret om evt. ændringer i afgangssteder og -tider helt frem til afrejsen fra alle destinationer, fx ved at chekke for beskeder på hotellet og i lufthavne ved at holde øje med skærme eller spørge informationspersonale, da terminaler og gates ofte ændres med øjebliks varsel. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende overfor C&C Travel.

Den rejsende skal oplyse til C&C Travel et telefonnummer og en e-mail, hvorpå den rejsende kan kontaktes efter afrejsen i tilfælde af, at C&C Travel skal sende information om ændringer i afrejsetider.

Kan den rejsende forudse, at denne vil komme for sent/kommer den rejsende for sent, skal den rejsende kontakte den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte C&C Travel eller dennes agent.

Skyldes det for sene fremmøde den rejsendes egne forhold, eller har den rejsende ikke henvendt sig til leverandøren og/eller C&C Travel som beskrevet ovenfor, kan C&C Travel ikke holdes ansvarlig for følgevirkningerne af den for sene ankomst, herunder annullering af reservationen hos leverandøren. I så tilfælde vil den rejsende ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

 

8.7 Brug af flybilletter & hotelophold

Den rejsende skal være opmærksom på, at ALLE strækninger på en flybillet skal bruges, ellers bliver hele billetten ugyldig. Har man fx en returbillet København-Amsterdam-Manila, SKAL man stå på flyet i København, ellers annullerer flyselskabet ALLE de efterfølgende strækninger OGSÅ returbilletten. I tilfælde af at den rejsende ikke overholder dette, refunderer hverken flyselskab eller C&C Travel billetten/rejsen.

Samme princip kan i nogle tilfælde gøre sig gældende for hotelophold. Altså, ankommer du til et hotel en dag senere end det bestilte ophold, kan du risikere, at hele opholdet er blevet annulleret.

 

8.8 Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

C&C Travel er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor C&C Travel og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

8.9 Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, andre indrejsekrav og øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af information herunder korrekt navn på tilbud/rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod C&C Travel, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

 

9. Flybilletter

Alle oversøiske flybilletter er E-tickets. Dvs. at man blot får tilsendt et almindeligt stykke A4 papir med sit navn og flystrækningerne på, som benyttes til at checke ind.

Indeholder rejsen flyrejser med lokale flyselskaber i/mellem destinationslande, kan det forekomme, at man kun får udleveret én E-ticket, som gælder for alle rejsedeltagere, selvom der kun fremgår ét navn på billetten.

9.1 Genbekræftelse af flybilletter

Det er ikke nødvendigt at genbekræfte normale turistklasse flybilletter. Den reserverede plads er sikret.

9.2 Bonuspoint for flyrejser

De fleste luftfartsselskaber har en form for bonusordning, således at man på hver flyvning optjener et antal point, der senere vil kunne omsættes til nye flyvninger. Det er den rejsendes eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Vi anbefaler, at man tager kopier af billetterne inden afrejse og gemmer boardingpasses – så kan man efter hjemkomsten henvende sig til luftfartsselskabet og få efterregistreret bonuspointene, hvis de af en eller anden grund ikke er blevet tilskrevet under rejsen. C&C Travel kan IKKE være behjælpelig med at booke flybilletter for optjente bonuspoints, da skal den rejsende kontakte det relevante flyselskab direkte.

 

10. C&C Travels ansvar

C&C Travel har hos Gouda tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring til dækning af blandt andet C&C Travels ansvar i medfør af lov om pakkerejser.

C&C Travel kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab eller give kompensation ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er følge af den rejsendes egne forhold.

C&C Travel kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der skyldes en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

C&C Travel har intet ansvar for tilslutningsrejser eller andre produkter (fx udflugter) købt selvstændigt af den rejsende hos andre leverandører.

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Det såkaldte ’agentforbehold’ gør sig ikke gældende i forhold til pakkerejsern, men C&C Travels ansvar er begrænset til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). C&C Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 128.821 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 5.346 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.288 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser C&C Travel sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

11. Vejret

Det er den rejsendes eget ansvar at undersøge vejrforholdene på rejsedestinationerne. Der står vejledende information på vore hjemmesider, men C&C Travel kan naturligvis ikke stå inde for eller drages til ansvar for, at de anførte vejrforhold holder stik. Nogle af C&C Travels rejsedestinationer ligger i troperne, hvor der både i og uden for regntiden kan forekomme kraftige regnskyl og et par gange om året tyfoner. Dette kan betyde, at den rejsende kommer til at tilbringe noget tid indendørs, og ikke som man havde håbet på stranden eller på udflugter. C&C Travel kan ikke holdes ansvarlig og giver ikke kompensation for denne slags oplevelser.

 

12. Varer fremstillet af dyr samt frugter, frø, blomster og planter

Vi henleder opmærksomheden på, at der i henhold til blandt andet Washington Konventionen og EU-regler er strenge restriktioner omkring international handel og import med dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Blandt de varer, du skal være særligt på vagt overfor, er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt levende dyr. Derudover skal du være opmærksom på, at det er ulovligt at medbringe frugter, blomster, frø, planter og andre planteprodukter fra et ikke-EU land uden at have et plantesundhedscertifikat. Så selvom de smager dejligt, skal du ikke tage hverken bananer eller mangoer med hjem til familien, med mindre de kommer med et sådant certifikat.

 

13. Privatlivspolitik

For C&C Travel er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I vores privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er rejsende, hos C&C Travel, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. Vores privatlivspolitik findes her samt på vores hjemmeside.

 

14. Mangler og Reklamation

Oplever den rejsende en mangel efter rejsens begyndelse, skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til C&C Travel eller dennes agent på stedet. Kontaktinformationen til agenterne findes på den kontaktliste, du får tilsendt sammen med rejsedokumenterne. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal den rejsende uden unødig forsinkelse kontakte C&C Travel i Danmark på +45 3315 3322.

Uden for åbningstiden kan der ringes på:

Tlf.: +45 3144 4898 (modtager ikke SMS)

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af C&C Travel medarbejderen og/eller dennes agent på stedet – f.eks. gennem en svar-email eller anden skriftlig kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Den rejsende kan ikke selv købe en flybillet, indlogere sig på et andet hotel eller påtage sig andre udgifter og forvente, at C&C Travel refundere disse, Udgifter som den rejsende selv har afholdt kan ikke med sikkerhed refunderes af C&C Travel, med mindre de på forhånd er godkendt af C&C Travel i Danmark.

Evt. krav skal fremsendes til C&C Travel inden rimelig tid efter hjemkomsten. I modsat fald mister den rejsende rettet til at gøre krav gældende overfor C&C Travel. Krav skal indsendes til med posten eller mail til:

C&C Travel
Ragnagade 7, 3. th.
2100 København Ø.

cctravel@cctravel.dk

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til C&C Travel oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har C&C Travel ret til at modregne erstatning og/eller kompensation i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

 

15. Lovvalg og værneting

Kan enighed om et krav ikke opnås ved klage til C&C Travel, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse- Ankenævnet:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Tlf: 45 46 11 00
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

C&C Travel er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

16. Garanti i Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden,
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte.

Bilag A: EU-rettigheder for pakkerejser

 

Standardoplysningsskema:

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser.

C&C Travel er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

C&C Travel har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger

og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan kommei kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
 • Hvis rejsearrangøren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. C&C Travel har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed, hvis de nægtes ydelser som følge af C&C Travels konkurs eller insolvens.

Rejsegarantifonden,
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte.
Tlf.: +45 4587 8333
Email: info@rejsegarantifonden.dk

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk

 

Hvorfor rejse med os?